De 3 grootste (en duurste) tijdverspillers op kantoor

Uit onderzoek blijkt dat ruim 60% van de werknemers tijdens werktijden onnodig op het internet surft en actief is op websites die niets met het werk te maken heeft. Dit resulteert in een lagere productiviteit per dag omdat zij tijdens de werktijden de focus op minder belangrijke zaken leggen. Werktijden zijn bedoeld om zo productief mogelijk te zijn en om het opgegeven werk in deze tijd uit te voeren. Door onnodig tijd te verspillen aan het surfen op andere websites terwijl het salaris gewoon wordt betaald zorgt u er indirect voor dat u uw werknemers betaalt om hun tijd te verspillen.

Werknemers spenderen gemiddeld anderhalf uur per week op Social Media zoals Facebook enTwitter, spelen bijna een uur per week online spelletjes, gebruiken een half uur van hun werktijd om het nieuws bij te houden en bekijken video’s die door vrienden en collega’s worden doorgestuurd.
Door deze websites tijdens werktijden te blokkeren kan worden gezorgd dat de productiviteit wordt verhoogd. De IT-afdeling kan dan instellen dat werknemers tijdens hun pauzes wel toegang krijgen tot deze websites.

Verspiller 2: Onnodige vergaderingen

Vaak wordt werknemers opgedragen aanwezig te zijn bij vergaderingen waar zij vrijwel niets mee te maken hebben of waarin kwesties worden besproken waarvan zij al op de hoogte zijn. Het komt veel voor dat een gehele afdeling aanwezig moet zijn bij een vergadering waar ook één werknemer aanwezig kon zijn die vervolgens alles aan de rest doorgeeft.

Uit onderzoek blijkt dat ruim 35% van werknemers die deelnemen aan een vergadering aangeeft dat minimaal de helft van de tijd dat zij aanwezig zijn bij deze vergadering als tijdverspilling wordt gezien. Tijdens deze tijden wordt gepraat over activiteiten waar zij niets mee te maken hebben en vaak nooit mee te maken zullen krijgen.

Door uitsluitend de nodige werknemers uit te nodigen voor de vergaderingen en ook specifieke werknemers voor specifieke besprekingen op te stellen is het eenvoudig om minder tijd kwijt te zijn aan deze vergaderingen en er zo voor te zorgen dat er niet langer tijd wordt verspild.

Verspiller 3: Praten met collega’s

Uit onderzoek blijkt dat dit de grootste verspilling van tijd is op een werkdag op kantoor. Tot wel 14% van de werktijd kan worden verspild door te praten met collega’s. Niet alleen resulteert dit in hoge kosten voor de werkgever maar dit kan ook leiden tot een verdere verlaging in productiviteit.

De koffieruimte is een van de ruimte waar de meeste tijd verspild wordt. Het inhuren van een werknemer die de koffie per afdeling langs brengt kan ervoor zorgen dat de productiviteit in het bedrijf hoger ligt.