De basis van een Arbo-geschikte werkplek

Werkplek

1. Kijk eerst naar de veiligheid

De omgeving rondom de werkplek moet veilig zijn. Dit houdt onder andere in dat er geen losse kabels liggen, de vloer netjes is gelegd, het plafond geen losse onderdelen bevat en het personeel gewoon kan rondlopen. Volgens de Arbo-wet moet de veiligheid te allen tijde worden gegarandeerd.

Let daarom op factoren als losliggende kabels, kapotte stopcontacten, slechte bedrading en andere punten die de werkplek onveilig maken. Hierbij moet ook rekening gehouden worden met een vluchtroute wanneer er brand uitbreekt.

2. Voorkom lichamelijke problemen

Een werkplek waar het personeel het risico loopt om nekklachten en lichamelijke blessures op te lopen voldoet niet aan de Arbo-eisen. Kantoormeubelen hebben invloed op de lichaamshouding. Wanneer kantoormeubelen het lichaam in een specifieke houding forceren dan leidt dit al spoedig tot allerlei lichamelijke problemen.

Investeer daarom in ergonomische kantoormeubelen. Bij het ontwerp van deze kantoormeubelen is gelet op het lichaam. Hiermee gaat u de meest voorkomende lichamelijke problemen tegen. Ergonomische kantoormeubelen maken onderdeel uit van de Arbo-wet. Daarbij kennen ergonomische kantoormeubelen talloze voordelen.

3. Ga ongezonde omstandigheden tegen

Iedere werkplek moet voldoen aan talloze factoren rondom gezondheid. Uw medewerkers moeten toegang krijgen tot schoon drinkwater en andere dranken zoals koffie en thee. Daarbij moet de lucht op de werkvloer ook voldoen aan meerdere veiligheidseisen. Deze moet vrij zijn van bacteriën en andere ziekteverwekkende stoffen.

Asbest is binnen dit onderdeel de laatste jaren een veel besproken onderwerp. Tientallen jaren geleden werd asbest in een groot aantal gebouwen gebruikt, maar sinds enkele jaren moet dit juist worden verwijderd. Wanneer asbeststof op de werkvloer rondvliegt kan dit leiden tot allerlei gezondheidsproblemen. Asbestvezels staan bekend als een kankerverwekkende stof.

4. Eerste hulp bij ongevallen

De arbo-wet houdt naast directe gezondheidsproblemen ook rekening met acute problemen. Het kan zomaar voorkomen dat een medewerker betrokken raakt bij een ongeval of een hartstilstand krijgt. Op dat moment is het van belang dat er een medewerker aanwezig is die exact weet wat er moet gebeuren. De benodigde middelen moeten daarbij ook altijd toegankelijk zijn.

Het is verplicht om een BHV’er op de werkvloer aan te stellen. Daarbij moet er ook een EHBO-doos aanwezig zijn en moet men deze direct kunnen bereiken. Het ongeval ook altijd aan de Arbeidsinspectie worden gemeld.

Ongevallen die zich op de werkvloer voordoen kunnen leiden tot een lang verzuim. Het is van belang om de werkvloer veilig in te richten. Hiermee bevordert u de gezondheid van medewerkers en stimuleert u de productiviteit op de werkvloer. Dit is een essentieel onderdeel bij het Arbo-geschikt maken van de werkplek.