De verbinding tussen werk en gezondheid

Verbinding

Wat maakt werknemers gezond?

Laten we eerst kijken naar de factoren die invloed hebben op de gezondheid van uw werknemers. Niet iedere werknemer heeft een thuissituatie waarin gezondheid vooropstaat. Het kan voorkomen dat een werknemer thuis veel ongezonde voeding, zoals fast food, eet en veel stress heeft. Dit zijn indicaties dat deze persoon ongezond is.

Gezond zijn begint bij fysiek en eindigt met mentaal. Beide fronten moeten zo goed mogelijk worden ingevuld om te zorgen dat werknemers maximaal productief functioneren. Als een werknemer iedere dag een gezonde salade eet, drie keer per week sport en ook weinig stress ervaart dan kunnen we spreken van een gezonde werknemer.

Een stressloze omgeving is dan nog niet voldoende. Het is ook van belang dat werknemers een goede werkplek hebben, welke bijvoorbeeld geoptimaliseerd wordt met ergonomische kantoormeubelen. Deze kantoormeubelen dragen bij aan minder stress, zorgen voor minder lichamelijke klachten en helpen daardoor om zo productief mogelijk te werken.

Zijn gezonde werknemers productiever?

Als werknemers minder stress ervaren kunnen zij beter functioneren. Er lijkt dus een sterke verbinding te zijn tussen gezonde werknemers en de mate van productiviteit. Niet iedere werknemer zal maximaal productief werken, en toch is het van groot belang dat er een omgeving wordt gecreëerd waarin zij zich wat betreft gezondheid zo veel mogelijk kunnen ontwikkelen.

Deze ontwikkeling gebeurt niet in een dag. Het kan weken en soms zelfs maanden duren voordat een werknemer productiever gaat werken, omdat de factoren die invloed hebben op gezondheid niet van de ene op de andere dag werkzaam zijn. Denk hierbij aan gezonde voeding: het is niet zo dat iemand direct productiever werkt als er een salade wordt gegeten. Maar als de stoffen uit de salade iedere dag in het lichaam komen dan gaat het lichaam deze stoffen vanzelf beter gebruiken. En daar stroomt dan weer een hogere productiviteit uit voort.

Wat is de verbinding tussen werk en gezondheid?

Zoals u in bovenstaande alinea’s hebt kunnen lezen is er een sterke verbinding tussen de mate van gezondheid en de mate van productiviteit. Het is simpel: werknemers zijn inderdaad productiever op het moment dat zij zo gezond mogelijk zijn. En daar kunt u als werknemer ook maximaal van profiteren.

Als u als werkgever een omgeving creëert waarin gezondheid vooropstaat dan volgt de verhoogde productiviteit vanzelf. En dat is niet alleen voordelig voor uw werknemers, die hierdoor een aanzienlijk gezondere levensstijl zullen krijgen, maar ook voor uw bedrijf. Want gezonde werknemers zijn productieve werknemers, en productieve werknemers dragen actief bij aan de omzet van uw bedrijf.