Werknemers motiveren: alles wat moet u moet weten

Motivatie door educatie

Veel bedrijven zetten zich actief in om onderwijs te bieden aan werknemers. De mate van educatie is grotendeels bepalend bij de motivatie van het personeel. Als het personeel ziet dat er mooie kansen zijn om zichzelf verder te ontwikkelen dan zullen zij met meer motivatie naar het werk komen dan wanneer er weinig mogelijkheden zijn of de mogelijkheden niet overeenkomen met de behoeftes of intelligentie van de werknemers.

Neem bijvoorbeeld cursussen die het personeel naast het werk kunnen doen. Als een werkgever toelaat dat het personeel tijdens de werkuren een cursus mag volgen dan is er een grotere motivatie om hard voor deze werkgever te werken. Moeten de cursussen echter in de eigen tijd worden gevolgd dan is er minder motivatie om deze cursussen te doen en kunnen zij dus ook minder actief gaan werken.

Een duidelijk voorbeeld is het feit dat sommige bedrijven minimaal investeren in educatie. Zij bieden wel cursussen aan bij het personeel – welke vaak in samenwerking met bedrijven worden gegeven – maar letten hierbij niet op in welke mate deze educatie inderdaad bijdraagt aan een betere motivatie. Zo kunnen simpele cursussen, zoals de basis van een nieuwe taal leren, juist minder motivatie opleveren omdat het personeel zich op dit gebied verder wil ontplooien dan slechts de basis.

Motivatie door teambuilding

Teambuilding is een van de meest effectieve manieren om te zorgen dat het personeel gemotiveerd wordt. De banden tussen het personeel worden versterkt wanneer zij elkaar buiten het werk zien, en door middel van een teambuildingdag kan worden gezorgd dat het personeel een sterkere band krijgt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een teamdag waarbij allerlei activiteiten worden georganiseerd waarin het personeel als een sterk team moet samenwerken.

Hier staat tegenover dat het personeel minder goed wordt gemotiveerd als de activiteiten juist voor minder sterke banden zorgen. Bepaalde activiteiten kunnen ertoe leiden dat er frustratie bij personeelsleden ontstaat en dat zij hierdoor minder gemotiveerd zijn om naar het werk te komen. Het is daarom altijd belangrijk om goed te kijken naar de verschillende activiteiten die u voor uw personeel organiseert.

Motivatie door investeringen

Een groot deel van de Nederlandse bedrijven investeert inmiddels actief in het welzijn van werknemers. Een van deze investeringen is ergonomie. Bij ergonomie draait het erom dat de werkplek volledig is geoptimaliseerd zodat het personeel hier maximaal productief kan werken. Als werknemers zien dat er actief wordt geïnvesteerd in hun welzijn dan zijn zij meer gemotiveerd om zich actief in te zetten.

Bij goede kantoormeubelen slaan bedrijven soms nog de plank mis. Er wordt niet gekeken naar de beste optie voor het personeel, maar juist naar de optie met de minste kosten. Dit kan er zelfs toe leiden dat werknemers minder goed gaan functioneren, omdat niet-ergonomische kantoormeubelen voor lichamelijke klachten kunnen zorgen.